ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (POS)

 • Company: New Sia Greece S.A
 • Date posted: 01 Aug
 • Ref. Code: POS Call center Agent

Description / Requirements

Στο πλαίσιο άμεσης ανάπτυξης του Τομέα Τηλεφωνικής Υποστήριξης, η NEW SIA GREECE S.A. αναζητά υποψηφίους για πλήρη απασχόληση (8ωρη). Η SIA ηγείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Κεντρικές Τράπεζες, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Δημόσιο Τομέα στους τομείς πληρωμών, καρτών, υπηρεσιών δικτύου κεφαλαιαγορών και τηλεφωνικών κέντρων εξυπηρέτησης, παρέχοντας υπηρεσίες σε πάνω από 50 χώρες και έχει προσφάτως αναλάβει το σύνολο των εργασιών της εταιρίας First Data Hellas.       
 
Περιγραφή Εργασίας
 
Η θέση αφορά στην τηλεφωνική υποστήριξη πελατών σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες (τερματικά POS) μέσω της διαχείρισης κλήσεων με καθορισμένο τρόπο και διαδικασία.
 
Προφίλ Θέσης και Καθήκοντα Εργασίας 
 • Εξυπηρέτηση και  υποστήριξη πελατών μέσω τηλεφώνου, email και fax σε τερματικά POS 
 • Έλεγχος ιστορικού και χρήση εργαλείων και συστημάτων, με στόχο την διάγνωση του τεχνικού ζητήματος και τυχόν προώθηση του αιτήματος σε άλλο τμήμα.
 • Συνεργασία με μέλη της ομάδας ή και με άλλα τμήματα για την παρακολούθηση αιτημάτων ή προβλημάτων
 • Διεκπεραίωση διαχειριστικών εργασιών (αρχειοθέτηση, καταγραφή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων κτλ). 

Candidate profile

 • Προηγούμενη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία 
 • Απολυτήριο Λυκείου ή IEK (Επιθυμητό πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης) 
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εργασία σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα

Remuneration

Η εταιρεία προσφέρει 
 • Σταθερό μηνιαίο μισθό 
 • Bonus απόδοσης
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Άγιο Στέφανο με εταιρικά λεωφορεία 
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα δυναμικό & πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.