Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

 • Company: HERON
 • Date posted: 22 May
 • Ref. Code: ΕΤΕΠ-0519

Description / Requirements

Ο/Η κάτοχος της θέσης, θα είναι υπεύθυνος/η για την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, διαχείριση παραπόνων κ.ά.

Κύριες αρμοδιότητες: 

 • Ενημερώνει & διαχειρίζεται αιτήματα πελατών σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρίας.
 • Παρέχει στους πελάτες σαφείς, σωστές πληροφορίες και πρακτικές λύσεις. 
 • Διαχειρίζεται άρτια τις διαδικασίες και τα συστήματα της εταιρίας.

Candidate profile

Απαιτήσεις της θέσης: 

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο ή/ και σε θέση πωλήσεων. 
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows). 
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). 
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων. 
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη. 
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων. 
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. 
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.