Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού – Ασπρόπυργος

 • Company: Astron Chemicals SA
 • Date posted: 24 Dec
 • Ref. Code: HR-1901-JJ

Description / Requirements

Από το 1992 η Astron Chemicals SA προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και ειδικά χημικά προϊόντα για διάφορες βιομηχανίες.

Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας για τις αγορές τους συμβουλεύοντας τους για τη σωστή επιλογή για τις ανάγκες τους, παρέχοντάς τους υλικά πρώτης κατηγορίας και υποστηρίζοντάς τα σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Κύρια καθήκοντα

 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει πολιτικές, ενώ υποστηρίζει την διεύθυνση του καταστήματος σε όλα τα θέματα διαχείρισης προσωπικού
 • Ελέγχει την μισθοδοσία και παρακολουθεί την έγκαιρη κάλυψη των υποχρεώσεων προς τα Ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο
 • Συντονίζει όλες τις διαδικασίες εργασιακών σχέσεων
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης και αποδοχών και παροχών
 • Επιμελείται της διαδικασίας των προσλήψεων
 • Δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων

Candidate profile

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
 • 2-4 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Αναλυτική σκέψη
 • Ικανότητα προγραμματισμού και ελέγχου των εργασιών
 • Ομαδικότητα

Remuneration

Η εταιρεία προσφέρει εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον.