Υπεύθυνος Marketing και Δημόσιων Σχέσεων

 • Company: Through Executive Search by KPMG
 • Date posted: 30 Sep
 • Ref. Code: INT-ΥΜΔΣ

Description / Requirements

Ο πελάτης μας είναι μια αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία με παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων.


Ο/Η Υπεύθυνος/η Marketing αναφερόμενος/η στον Business Development Director έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής marketing της εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων και την αύξηση των μεριδίων αγοράς.

 • Αναπτύσσει την στρατηγική marketing και συντονίζει την επίτευξη του πλάνου, σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας.
 • Σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί τις έρευνες αγοράς και υποδεικνύει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και προτείνει διορθωτικές κινήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Επιβλέπει την εφαρμογή νέων ενεργειών, με μεγάλη έμφαση στον τομέα του digital, με στόχο την αύξηση μεριδίων της αγοράς και την κερδοφορία του τομέα.
 • Συνεργάζεται με διαφημιστικές εταιρίες και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες με στόχο την υλοποίηση των ενεργειών marketing.
 • Συνεργάζεται με το τμήμα Πωλήσεων με σκοπό την διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των προϊόντων. 
 • Συμβάλλει στην οργάνωση και υλοποίηση εταιρικών εκδηλώσεων, καθώς και CSR ενεργειών.
 • Διαχειρίζεται τις σχέσεις με α ΜΜΕ, καθώς και θέματα επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων.

Candidate profile

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Μarketing. Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός.
 • Τουλάχιστον 5-8  έτη προϋπηρεσίας στο χώρο του marketing, κατά προτίμηση σε εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων.  
 • Συνδυασμός εμπειρίας στην Ελληνική, αλλά και τη διεθνή αγορά θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν. 
 • Επιχειρηματική και στρατηγική σκέψη.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη εταιρικών στόχων.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση Γερμανικών ή Ολλανδικών θα θεωρεί πλεονέκτημα.

Remuneration

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές καθώς επίσης και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.