ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Company: Alfa Omega SA
 • Date posted: 13 Nov
 • Ref. Code: ΥΛ-ΟΙΚ-JJ

Description / Requirements

Η ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε., αποτελεί σήμερα μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρίες στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) φαρμάκου. Δραστηριοποιείται από το 2008 στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, έχοντας ως προτεραιότητα την αποτελεσματική υποστήριξη του ασθενή και του ανθρώπου, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
 
Σήμερα, η εταιρία μας ενδιαφέρεται να προσλάβει: 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Ο/Η υποψήφιος θα αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή έχοντας ως βασικό άξονα την 
αποτελεσματική οργάνωση και το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας του λογιστηρίου και των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρίας. Θα παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων και θα παρέχει στη Διοίκηση τις οικονομικές αναφορές.
 
Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι: 
 
 • Οργάνωση και συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας όλων των εργασιών Οικονομικών Υπηρεσιών (λογιστήριο, αντικαταβολές, διαθέσιμα, πιστωτικός έλεγχος),
 • Παρακολούθηση και τήρηση υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς,
 • Μέριμνα και διεκπεραίωση των φορολογικών θεμάτων της εταιρείας,
 • Συντονισμός και παρακολούθηση του ταμειακού προγραμματισμού, του πιστωτικού ελέγχου και της εμπρόθεσμης πληρωμής των υποχρεώσεων της εταιρείας,
 • Διασφάλιση, τήρηση και εφαρμογή των οικονομικών ελέγχων και πρόταση αλλαγών στις υπάρχουσες διαδικασίες όπου κρίνεται αναγκαίο,
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία, διαχείριση και επίβλεψη του εταιρικού προϋπολογισμού,
 • Δημιουργία των αναφορών, παρακολούθηση των αποκλίσεων από τον προϋπολογισμό και παροχή προτάσεων για διορθωτικές ενέργειες,
 • Διατήρηση άριστων σχέσεων και συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες (συμβούλους, τράπεζες κλπ),
 • Καθοδήγηση και επίβλεψη της ομάδας ευθύνης.

Candidate profile

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο τετραετούς Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης,
 • Ελάχιστη εμπειρία 8 ετών στην τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας,
 • Άριστη γνώση Microsoft Office, με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel,
 • Άριστη γνώση φορολογικής νομοθεσίας και λογιστικών διατάξεων,
 • Άριστη γνώση ERP, εμπειρία στο Entersoft θα εκτιμηθεί,
 • Εμπειρία στις αντικαταβολές και/ή credit control θα εκτιμηθεί,
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Ουσιαστικά Προσόντα:

 • Επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα,
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας, καθώς και ατομικά,
 • Πολύ καλή χρήση προφορικού και γραπτού λόγου,
 • Διαχείριση της πίεσης, κρίσεων και αλλαγών,
 • Συνεχής προσωπική ανάπτυξη τόσο των ικανοτήτων, όσο και των δεξιοτήτων.

Remuneration

Η εταιρία προσφέρει: 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ιδιωτική ασφάλιση