Δικηγόρος – Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

 • Company: ALPHA-BETA Vassilopoulos S.A.
 • Date posted: 30 Nov
 • Ref. Code: LAW_COM

Description / Requirements

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 298 Super Markets, 16 Cash & Carry, 139 franchise καταστήματα και πάνω από 14.000 εργαζόμενους. 

Είναι μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 21 εταιρίες σε 3 ηπείρους (11 χώρες), 375.000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα.

 

Απαιτήσεις Θέσης

 • Παρέχει νομικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στο εμπορικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού, εμπορικές συμβάσεις και θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και δεοντολογίας (compliance)
 • Λειτουργεί συμβουλευτικά στις Διευθύνσεις της εταιρείας αναφορικά με τα παραπάνω θέματα
 • Συνεργάζεται και συντονίζει εξωτερικούς δικηγόρους για το χειρισμό υποθέσεων της εταιρείας 
 • Ενημερώνεται συστηματικά για οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμπορική νομοθεσία και τη σχετική νομολογία
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση ή/και αναθεώρηση εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών

Candidate profile

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Εμπειρία 4 – 6 χρόνια σε Νομική Διεύθυνση εταιρείας, Νομικό Γραφείο. Προϋπηρεσία σε πολυεθνική εταιρεία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Ελλάδος
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες με έμφαση στην ικανότητα διαπραγμάτευσης
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση εσωτερικών πελατών, ομαδικότητα και συνεργασία
 • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες και διαχείριση διαδικασιών  

Remuneration

Πακέτο Αποδοχών

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 

 

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «LAW_COM».

 

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Απασχόλησης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπάτων 81
Ταχυδρομικός Κώδικας: 153 44
Πόλη: Γέρακας Αττικής