Χημικός Μηχανικός Λειτουργίας με έδρα την Κόρινθο

 • Company: Through Executive Search by KPMG
 • Date posted: 03 Feb
 • Ref. Code: INT-XM-1169

Description / Requirements

Ο πελάτης μας είναι βιομηχανία με δεσπόζουσα θέση στο κλάδο της ενέργειας.

 

Ο Χημικός Μηχανικός Λειτουργίας θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Λειτουργίας και θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

 • Έλεγχος καλής λειτουργίας και εκτέλεση χειρισμών στις εγκαταστάσεις  παραγωγής νερού, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ποσότητα για τις ανάγκες της Μονάδας.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας και εκτέλεση χειρισμών και χημικών αναλύσεων στις εγκαταστάσεις sampling και dosing ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού του Λέβητα
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας και εκτέλεση χειρισμών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων της Μονάδας
 • Υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της Μονάδας και για την συγκέντρωση των απαιτούμενων από τις αρμόδιες Αρχές στοιχείων
 • Παρακολούθηση των χημικών αναλωσίμων της Λειτουργίας και μέριμνα για την επάρκεια αυτών
 • Υποστήριξη του Τομέα Λειτουργίας σε γενικά θέματα Χημικού Μηχανικού και παροχή οδηγιών για την σωστή χρήση των χημικών ουσιών από το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Candidate profile

 • 2- 5 χρόνια βιομηχανική εμπειρία και ειδικότερα εμπειρία σε συστήματα κατεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων είναι απαραίτητα
 • Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος είναι απαραίτητος 
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστος χειρισμός MS Office.

Remuneration

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης εντός μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης.