Στέλεχος Ανάλυσης & Συντονισμού Έργων Πληροφορικής

 • Date posted: 30 Mar
 • Ref. Code: ΣΑ&ΣΕΠ-JJ-0318

Description / Requirements

Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες φαρμάκων με παρουσία στον διεθνή χώρο αναζητά: 

 

Στέλεχος Ανάλυσης & Συντονισμού Έργων Πληροφορικής

 

Η θέση ανήκει στην Διεύθυνση Πληροφορικής, αναφέρεται άμεσα στον Διευθυντή ΙΤ της εταιρίας και έχει ως βασικό στόχο την επιτυχή ανάλυση, συντονισμό και παρακολούθηση της ομαλής υλοποίησης των έργων πληροφορικής της εταιρίας. 

Προφίλ Υποψηφίου
 • Συντονισμός και συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων 
 • Συλλογή, καταγραφή και ανάλυση επιχειρηματικών και τεχνικών απαιτήσεων 
 • Διαχείριση διαδικαστικών εργασιών έργων πληροφορικής (π.χ. καταγραφή λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών, συγγραφή RFP, παρακολούθηση πλάνου εργασιών)
 • Σχεδιασμός νέων πληροφοριακών συστημάτων, ολοκλήρωση με υπάρχοντα συστήματα και διαχείριση διαδικασιών δοκιμών
 • Σύνδεσμος τεχνικών και επιχειρηματικών συνεργατών, αλλά και εξωτερικών συνεργατών - αναδόχων έργων 
 • Δεξιότητες: υπευθυνότητα, αναλυτική και συνθετική σκέψη, συστηματικότητα, συνέπεια, άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα στις επικοινωνιακές ανάγκες των συνεργατών.

Candidate profile

Απαιτήσεις Θέσης 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού Πληροφορικής/Εφαρμοσμένης Πληροφορικής/Αναλυτή-Προγραμματιστή 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών 
 • Διάρκεια εμπειρίας: 3+ χρόνια με ενεργό ρόλο ανάλυσης, σχεδιασμού και συντονισμού σε έργα πληροφορικής
 • Απαραίτητες γνώσεις σε: Ανάλυση επιχειρηματικών και τεχνικών προδιαγραφών, Διαχείριση έργων πληροφορικής, System Integration, Microsoft Project
 • Προαιρετικές γνώσεις / πιστοποιήσεις: Σχεδιασμός και Βάσεις δεδομένων (π.χ. SQL/Sybase/SQL), Προγραμματισμός (π.χ. Visual Studio), UML, BPM, SOA, MS SQL, ASP.NET.

Remuneration

Προσφέρονται 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον εναρμονισμένο με τις αξίες και τη φιλοσοφία της εταιρείας