Τεχνικός Σύμβουλος SAP

 • Date posted: 20 Sep
 • Ref. Code: SAP.11.09

Description / Requirements

Κορυφαία Φαρμακευτική Εταιρεία ζητά να προσλάβει Τεχνικό Σύμβουλο SAP.

Καθήκοντα θέσης:

 • Ανάπτυξη, παραμετροποίηση & υποστήριξη λύσεων στο SAP ERP
 • Προγραμματισμός με SAP ABAP για κάλυψη non-standard αναγκών
 
 

Candidate profile

Προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στα πληροφοριακά συστήματα
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
 • Τουλάχιστον 1-2 χρόνια εμπειρία σε MM ή/και SD
 • Εμπειρία σε FI/CO θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Γνώση μιας γλώσσας προγραμματισμού θα συνεκτιμηθεί θετικά

Remuneration

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.