Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου

 • Company: Through Executive Search by KPMG
 • Date posted: 15 Nov
 • Ref. Code: INT-VP-8921

Description / Requirements

H K P M G αναζητά για λογαριασμό εταιρείας – πελάτη της, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανεμπορίου, Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου. 

 • Yπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, αναλαμβάνοντας τη διαδικασία έρευνας αγοράς και εντοπισμού κατάλληλων ακινήτων και τοποθεσιών για νέα καταστήματα στην Ελλάδα
 • Συντονίζει, εκπονεί και παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις συμβάσεων και συμβολαίων, έχοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη στρατηγικής, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και όρων μίσθωσης
 • Επιβλέπει τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, προσφορών και συμβάσεων, βάσει των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών της εταιρείας
 • Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση των έργων ανέγερσης νέων καταστημάτων, έως και την τελική ολοκλήρωσή τους, στα πλαίσια των προδιαγραφών, του προϋπολογισμού και των χρονοδιαγραμμάτων
 • Συντονίζει, κατευθύνει, κινητοποιεί και υποστηρίζει την ομάδα υφισταμένων του, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης και να επιτευχθούν οι στόχοι παράδοσης
 • Διαχειρίζεται ομάδες εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών για το συντονισμό μελετών σχετικά με αποτιμήσεις, τιμές αγοράς/ενοικίασης, αξιολόγησης ακινήτων κτλ.
 

Candidate profile

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης με κατεύθυνση οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων, πολιτικού μηχανικού ή άλλου συναφούς τομέα. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Εμπειρία 5-10 χρόνια σε αντίστοιχη θέση ιδανικά στο χώρο του λιανεμπορίου, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 σε ρόλο με ευθύνη διοίκησης ομάδας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες με έμφαση στην ικανότητα διαπραγμάτευσης
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα πρόβλεψης προβλημάτων με σκοπό την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων
 • Ικανότητα λήψης  αποφάσεων για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση καθημερινών θεμάτων
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη εταιρικών στόχων
 • Επιχειρηματική αντίληψη με έμφαση στην αναλυτική σκέψη
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 

Remuneration

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, επιπρόσθετες παροχές και προοπτικές εξέλιξης μέσα σε ένα αναπτυσσόμενο οργανισμό.