ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 • Company: VERMA DRUGS SA
 • Date posted: 06 Dec
 • Ref. Code: ACC-18

Description / Requirements

Η ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ ABEE κατέχει τα τελευταία 40 χρόνια μια σημαντική θέση στον τομέα της Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας, με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων για την Αιμοκάθαρση.  Αποστολή μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών και να διευκολύνουμε το έργο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
 
Η ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ ενδιαφέρεται για την στελέχωση της θέσης στην έδρα της στο Κορωπί Αττικής:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κύρια Καθήκοντα
 • Ελεγκτικές διαδικασίες και συντονισμός ομάδας Λογιστηρίου
 • Κοστολόγηση Παραγωγής
 • Ενημέρωση βιβλίων
 • Eμπορική διαχείριση και καταχώρηση λογιστικών εγγραφών.
 • Προγραμματισμός πληρωμών
 • Συμφωνίες υπολοίπων πελατών, προμηθευτών και τραπεζών.
 • Reporting Διοίκησης

Candidate profile

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση, σε λογιστήριο με βιβλία Γ Κατηγορίας.
 •  Καλή γνώση και εμπειρία βιβλίων Γ' κατηγορίας, φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ΚΦΑΣ , ΦΠΑ
 •  Άριστη γνώση ΕΓΛΣ (Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS) θα συνεκτιμηθεί)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και εμπειρία σε χειρισμό λογιστικών προγραμμάτων
 • Γνώση εργατικών /ασφαλιστικών και χειρισμού λογισμικών μισθοδοσίας θα συνεκτιμηθεί
 • Ανεπτυγμένες διοικητικές ικανότητες
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα. 

 

Remuneration

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διασφαλισμένες προοπτικές συνεργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και εκπαίδευσης